Zielona strefa - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona strefa

Zielona strefa

CITES i ochrona zwierząt

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
(Dz. U. z dnia 23 września 1997 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1
1.1 Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
1.2 W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
1.3 Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.


Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją pod numerem:

997 lub 112

problem można zgłosić również na adres e-mail: mkepka@swidwin.policja.gov.pl

 

 

     Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.


Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi,  ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.


W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Metryczka

Data publikacji 04.01.2012
Data modyfikacji 16.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Warianka
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Warianka
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Warianka
do góry